Tarieven

De tandartstarieven voor 2020 zijn vastgesteld door de overheid, dit betekent dat de tarieven voor elke tandarts gelijk zijn.

Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg

De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2020 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

 Ten aanzien van de hiernavolgende maximumtarieven zijn Algemene Bepalingen van toepassing voor wat betreft hoofdstuk VII (Wortelkanaalbehandelingen), hoofdstuk IX, onderdeel a (Kaakgewrichtsklachten), XII (Tandvleesbehandelingen) en XIII (Implantaten).

HOOFDSTUKINDELING

 

Titel

Code

I

Consultatie en diagnostiek

C

II

Maken en/of beoordelen foto’s

X

III

Preventieve mondzorg

M

IV

Verdoving

A

V

Verdoving door middel van een roesje

B

VI

Vullingen

V

VII

Wortelkanaalbehandelingen

E

VIII

Kronen en bruggen

R

IX

Behandelingen kauwstelsel

G

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

H

XI

Kunstgebitten

P

XII

Tandvleesbehandelingen

T

XIII

Implantaten

J

XIV

Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz

U

XV

Abonnementen

Z

XVI Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening Y

 

I Consultatie en Diagnostiek (C)

a.

Diagnostisch onderzoek                                  

 

C11

Periodieke controle

€ 22,16

C13

Probleemgericht consult

€ 22,16

     

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

 

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 22,16

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

€ 104,95

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 29,15

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak

€ 58,31

     

c.

Toeslagen en diversen

 

C80

Mondzorg aan huis

€ 17,49

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

€ 46,65

C85

Weekendbehandeling

€ 22,16

C86

Avondbehandeling

€ 22,16

C87

Nachtbehandeling

€ 22,16

II Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 16,33

X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 69,97

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 69,97

X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,66

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 31,49

X34 Beoordelen schedelfoto € 23,32

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 198,24

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 58,31

III Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 13,07

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 13,07

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 13,07

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 26,24

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

€ 17,49

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5,83

M40

Fluoridebehandeling

€ 14,58

M61 *

Mondbeschermer

€ 26,24

M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 50,73
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27,99

IV Verdoving (A)

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,58

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14,58

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    

kostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 29,15

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 29,15

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 36,66

VI Vullingen (V)

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 24,49

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 39,07

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 50,73

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 71,13

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 36,15

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 50,73

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 62,39

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

€ 82,80

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 46,65

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 61,22

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 72,88

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 93,29

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

€ 69,97

V30

Fissuurlak eerste element

€ 26,24

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 14,58

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 5,83

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11,66

V70 *

Parapulpaire stift

€ 11,66

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 20,41

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,75

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 
     

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 22,16

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 40,82

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 32,07

     

b.

Wortelkanaalbehandeling

 
     

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 46,65

 

 

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

 

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 47,90

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 104,95

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 151,60

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 198,24

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 244,89

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 14,58

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 17,49

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 46,65

     

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 34,98

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 29,15

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 40,82

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 29,15

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 29,15

E56 *

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 40,82

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 29,15

     

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 81,63

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 52,48

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 43,73

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 46,65

     

Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 58,31

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 29,15

     

Bleken

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 46,65

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 17,49

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 72,88

     

Behandeling trauma-element

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 29,15

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11,66

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 23,32

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 5,83

     

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 11,66

     

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

€ 116,61

E32

Premolaar

€ 163,26

E33

Molaar

€ 209,91

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 23,32

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 81,63

E37

Kijkoperatie

€ 69,97

     

Gebruik operatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 78,71

     

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  voor wortelkanaalbehandeling

€ 58,31

VIII Kronen en bruggen (R)

 a.        

Inlays en kronen

 

R08 *

Eénvlaks composiet inlay

€ 69,97

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 134,11

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 174,92

R11 *

Eénvlaksinlay

€ 104,95

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 163,26

R13 *

Drievlaksinlay

€ 233,23

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van

indirecte restauraties

€ 29,15

R24 *

Kroon op natuurlijk element

€ 256,55

R34 * Kroon op implantaat € 233,23

R29 *

Confectiekroon

€ 52,48

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 58,31

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 58,31

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 116,61

     

b.

Brugwerk

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 174,92

R45 *

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 87,46

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 145,77

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 29,15

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 29,15

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 116,61

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 174,92

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 40,82

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 23,32

     

c.

Restauraties diversen

 

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 64,14

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 64,14

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 23,32

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 58,31

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 29,15

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 29,15

     

d.

Schildje van keramiek of kunststof

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 69,97

<

Afspraak maken

Dorpsstraat 30 Tel. (0344) 603636
4033EX  Lienden
E-mail: info@tandartspraktijklienden.nl

Openingstijden praktijk

  • Maandag 7.30 - 16.30 uur
  • Dinsdag 7.30 - 16.30 uur
  • Woensdag 7.30 - 16.30 uur
  • Donderdag 7.30 - 16.30 uur
  • Vrijdag 7.30 - 16.30 uur
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Bereikbaarheid praktijk